Vystavování psů - 5.

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

* Předchozí díl 4. - Postoj psa

Zoubky, zoubečky a jak na ně

Jako lidé to máme snadné. Fotograf zavelí: "Řekněte sýr", my vyceníme chrup, blesk a hotovo. Ale zkuste chtít totéž po psovi. Ne snad, že by se to nedokázal naučit, vždyť se s ním stačí jen správně domluvit, ale většinou mu budete muset pomoci, aby předvedl svůj chrup v plné kráse.

Před kontrolou chrupu se rozhodčí obvykle podívá na hlavu psa jako na celek, se štěnětem se krátce seznámí. Na výstavách se prohlídka chrupu někdy stává více trojbojem než jednoduchým úkonem. Proč? Do kruhu přicházejí majitelé jednak s nepřipravenými psy a jednak se psy, pro které je prohlídka nepříjemná díky předchozímu nešetrnému zacházení ze strany majitele či jinému nemilému zážitku. Patrně se shodneme, že prohlídka chrupu je naprosto nezbytnou součástí výchovy psa. Potřebujete ji nejen na výstavách, svodu dorostu a bonitaci, ale také na veterinárním středisku, při domácí prohlídce zubů, při jejich běžném čištění, odstraňování zubního kamene atd. Hlavním problémem bývá neznalost majitele o tom, jak má vlastně prohlídka chrupu vypadat. Mnozí se domnívají, že co největší otevření tlamičky psa dokořán je to pravé. To je ovšem zásadní omyl.

Jak psíka šetrně naučit snášet kontrolu chrupu?

Občas dokáže velký počet zubů u naháče rozhodčího i mile překvapit.Předem několik upozornění:

  • nácvik není záležitost jedné hodiny, ale při středně intenzivní přípravě zhruba týdne

  • jako dobří majitelé psa s výstavní perspektivou byste měli znát všechny druhy skusů, počet a složení zubů mléčného i trvalého chrupu a hlavně skus předepsaný standardem vašeho plemene

  • po celou dobu nácviku nezapomínejte na pejska mluvit uklidňující intonací hlasu, hodně chvalte a odměňujte, buďte klidní a trpěliví

  • nikdy nevyvracejte psíkovi při nácviku hlavu do nepřirozeného směru (zkuste si totéž sami na sobě, ať víte jaké to je)

  • nesnažte se mu silou rozvrátit sanici při prohlídce stoliček a necpěte mu do tlamičky ruce

  • nesnažte se dát psovi do tlamy svojí vlastní hlavu, rozhodčí má vidět zuby psa a ne váš zátylek

  • nechytejte psa při prohlídce silou pod krkem, začne se dusit a přirozeně se brání

  • neotvírejte psovi tlamu tahem za pysky do stran nebo budete mít po čase místo psa sysla s vaky na obilí

Nácvik

Levá ruka pod bradou psa - příprava před kontrolou. Bude následovat pravá ruka ze shora.Bezchybná prohlídka skusu. Pejska si posaďte v klidu na stůl, zpočátku nejlépe zády k sobě, aby měl za sebou oporu z vaší hrudi a nemohl spadnout či nečekaně skočit dolů. Tak mu pro začátek zúžíte únikové cesty. Pravou rukou ho pohlaďte zepředu po plecích a tutéž ruku veďte plynule vzhůru pod spodní čelist. Levou rukou, kterou klidně přiblížíte ze shora psovi na mordu (dlaň směřuje k očím psa), jemně uchopte pysky mezi palcem a ukazováčkem po každé straně nosu. Psa pochvalte, uvolněte ruce a odměňte. V první fázi jde o to, aby si pes zvykl na pohyb vašich rukou kolem očí a pod tlamičkou. Příští den můžete pejska při stejném nácviku palcem a ukazováčkem levé ruky vícekrát jemně pohladit svrchu po pysku. Další den využijte tento pohyb k mírnému odhrnutí vrchního pysku psa směrem vzhůru. Nezapomeňte na pochvalu a opakování. V dalším zdokonalení již palcem i ukazováčkem levé ruky povytáhněte pysk v přední partii směrem k čenichu. Pysky drží zbytečně příliš mnoho prstů, ale fotka vznikla kvůli našemu webu. Pravou rukou zezdola přidržte čelist zavřenou, přičemž palcem a ukazovákem této ruky jemně stáhněte přední pysk dolní čelisti směrem dolů. Uvědomte si, že v této fázi působíte na mordu psa dvěma směry. Oběma rukama jemně přidržujete čelisti proti sobě zavřené tak, aby bylo dobře vidět skus psa, a palci a ukazováčky zároveň odhalujete zuby. Při šetrném postupu nebude tato fáze prohlídky činit psovi žádné problémy a vy byste měli snadno prohlédnout skus svého psa . Cílem snažení je, aby psu byly pohodlně vidět všechny řezáky nahoře i dole, čili vzájemné postavení řezáků. Jakmile se stane tento postup pro psa běžný, nácvik rozšiřte. (Leváci si ruce přirozeně obrátí!)

Ukázkové vytažení pysků na straně mordy vzdálenější od majitele.Po prohlídce chrupu ze stran skusu nechte obě ruce ve stejné poloze, jen je malinko natočte vpravo tak, abyste oběma palci najednou mohli od sebe odhrnout pysky na pravé straně zavřené tlamy psa. Z tohoto pohledu se kontrolují zejména špičáky a zuby P1 až P4 (v případě “nahatých” naháčů se mnohdy jedná spíše o práci detektivní). Pro ukázání stejných zubů na straně levé máte dvě možnosti. Buď nezměníte polohu rukou a pysky na levé straně odhrnete zbylými prsty (ukazováčky až prsteníčky), palce zůstávají beze změny vpravo. Nebo můžete otočit ruce o 180 stupňů tak, že prsty levé ruky povedou jakoby zprava dolů pod krk psa a prsty pravé ruky vzhůru k pravému oku. Oba palce, směřující k uchu psa, se ocitnou vedle sebe a vy jimi pohodlně a pro psíka šetrně oddálíte pysky. Doporučuji postupovat pomalu, klidně a trpělivě. Pokud prohlídku zvládnete až sem, máte 80% úspěchu zajištěno.

Jemný přístup rozhodčího je základem úspěchu. Občas musíte být připraveni na drobná překvapení - například posouzení skusu  psa, před kterým rozhodčí sedí.Pro úplnost popisu prohlídky zubů zbývá pro psa nejméně příjemná fáze, kterou však u našich plemen provádí jen minimum rozhodčích. Překvapit byste se ale nechat neměli a v zahraničí člověk nikdy neví! Co vás čeká? Potřebujete otevřít tlamičku psa tak, aby bylo možné prohlédnout počet všech zubů včetně nejposlednějších dole - M3. Vycházejte přitom ze základního postavení rukou pod tlamičkou a nad ní, přičemž tentokrát využijte palce pro pootevření mordy psa. Palce vsuňte zpočátku jen maličko mezi čelisti. Psík povolí sevření a následuje ihned pochvala. Postupně se propracovávejte k většímu a dlouhodobějšímu otevření tlamičky. Jakmile to bude možné (až psík dostatečně pootevře tlamu) změňte "palcovou" metodu a čelisti přidržte od sebe pomocí obou palců a ukazováčků opřených za špičáky nahoře i dole. Při systematickém postupu brzy dosáhnete dobrých výsledků.

Jak prohlídka probíhá na výstavě ?

Spolupráce rozhodčího s majitelem při prohlídce skusu. Majitel by měl uděla maximum pro to, aby vše proběhlo hladce.Přidržet mladého psíka při prohlídce chrupu není chyba, ale po té je třeba jej postavit na stůl do výstavního  postoje.Tak, jak jste se právě naučili. Nejprve se odhrne vpředu horní a dolní pysk při skousnutých zubech, přičemž se ukazuje skus řezáků a jejich počet. Pak se opět při stisknutých čelistech odhrnují horní a dolní pysky na stranách mordy tak, aby byly vidět všechny premoláry, popř. moláry. V poslední fázi prohlídky, pokud jí rozhodčí vůbec požaduje, se posuzují zadní stoličky dole (M3), celková konfigurace a kvalita zubů. vše při otevřené mordě. Jako majitelé byste měli prohlídku chrupu zvládnout tak, aby se rozhodčí mohl soustředit pouze na posuzování zubů. Jistě víte, že na mnoha výstavách se rozhodčí dívají pouze na skus řezáků. To je sice hezké, leč spoléhat na to vždy nelze a vy, jako dokonalí vystavovatelé, musíte být bezvadně připraveni na celou prohlídku bez výjimky.

Občas vznikají i zajímavé situace. Kdopak vycení chrup lépe?Můžete se setkat se dvěma přístupy rozhodčích. První skupina, největší, kontroluje skus sama při předvedení psa na stole a psík musí tuto manipulaci bez problémů snést. Druhá skupina vám pokyne, abyste skus ukázali sami. Není chybou, pokud mladého a nezkušeného psíka před prohlídkou skus posadíte a prohlídku ve stoje ho naučíte postupně. Důležité je, jako ostatně v našem seriálu vždy, aby bylo psovi jasné, že jde o věc naprosto běžnou a nikoliv nepříjemnou. Na prvních výstavách můžete psíka navíc přidržet, aby ve vás měl při prvních zkušenostech oporu. 

Labutěnky by měly mít pokud možno kompletní skus.Pokud se stane, že se psík přece jen nečekaně lekne, zazmatkuje a začne vyvádět nepředloženosti, hlavně zachovejte klid vy. Použijte jakýkoli povel, který mu připomene to, co dobře zná, aby se uklidnil a vrátil do naučeného stereotypu. Máte-li s kontrolou zubů stále problémy, začněte s nácvikem šetrně a trpělivě pěkně od začátku. Buďte důslední. Jestliže vám psík dá najevo, že na tlamičku mu sahat nemáte, nedejte se odradit. Musíte mírně, ale přece prosadit svou. Využijte každé chvilky a ukažte chrup svého psa všem příbuzným a známým. Trénujte na různých místech v různých prostředích. Pokaždé psa odměňte a hodně chvalte.

Ukaž, už máš vyměněné mlíčňáky? (Briliant s Belisskou, štěňata)Příjemné pokoukání na psí zoubky.

  © Ing. Libuše Brychtová  01. 01. 2004

Příští týden - Lekce 6: Technické maličkosti