Krytí feny

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

Možné problémy kolem krytí feny
Doc. MVDr. Zdeněk Procházka, DrSc.

Samotný akt krytí, který se vědecky nazývá koitem a v běžné praxi připouštění, jsem dostatečně podrobně popsal ve své knize Chov psů, vydané v roce 1994. Zatím co u některých druhů probíhá tento proces velice rychle (např.většina přežvýkavců a práci), protože výron semene je u nich jednorázový, u jiných (prase a mimo jiné i pes) dochází k ejakulaci po kapkách a k tomu účelu je nutné, aby samec se samicí byli po určitou dobu spojeni. Proto je penis psa vybaven kavernózními tělesy, jejichž zvětšení má za následek tzv. svázání psa s fenou. To pak trvá po celou dobu odchodu semene do blízkosti krčku dělohy. Protože množství semene je u psů zcela individuální a nesouvisí pouze s velikostí plemene, je i délka svázání velmi různá a není proto v žádném případě předepsána. Může se však pohybovat od 5 do 30 minut.
Odchylky od tohoto údaje jsou možné spíše nad 30 minut. U velice malého procenta psů, vybavených slabým pohlavním pudem, může výt doba svázání kratší než 5 minut, ovšem jistota zabřeznutí feny je minimální, protože první část ejakulátu je tvořena především produkty tzv. přídatných žláz, které neobsahují spermie. Protože dobu, kdy v procesu ejakulace se ve spermatu již objevují spermie, nelze přesně určit, musí se s rozhodnutím, zda "se to povedlo" čekat až na skutečné zabřeznutí feny. Jeho pravděpodobnost je sice malá, ovšem nelze je zcela vyloučit. Tento případ proto může být předmětem sporu, zda fena byla skutečně nakryta nebo ne.
Popsaná situace ovšem nemůže být důvodem k tomu, aby toto ne zcela vydařené krytí bylo považováno za neuskutečněné a v důsledku toho byl bu_ použit další krycí pes, napsaný na krycím listu, nebo byl chovatelem vyžadován a poradcem chovu nakonec vystaven nový krycí list s jiným plemeníkem. Oba, především pak poradce chovu, podstupují riziko vzniku tzv. dvojího krytí nebo nežádoucího překrytí, které je ve všech chovatelských řádech výslovně zakazováno s následkem nezapsání z takového pochybného spojení vzešlých štěňat. K zamezení vzniku těchto sporných situací je proto třeba, aby do plánu chovu byli zařazováni jen plemeníci, kteří splňují mimo jiné i požadavek výrazných sexuálních reflexů.
Chovatel a krytí feny - Je povinností chovatele dohlížet na krytí své feny, tedy takzvaně být přit tom. Chovatel stvrzuje svým podpisem na krycím listě, že budoucím otcem štěňat je uvedený pes. Rozmáhá se nešvar, že chovatel zanechá svou fenku v době hárání u majitele psa. Pak si fenu odveze a uvádí jako otce štěňat psa, kterým měl v úmyslu fenu nakrýt. Pokud má majitel jen jednoho psa, je to snadné, otec je jistý. Ale když má tento majitel dva nebo dokonce více plemeníků, nakryl fenu skutečně pes uvedený v papírech?

se svolením převzato z časopisu Knírač