Mezinárodní výstava

České Budějovice 13. října 2002

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

Na tuto výstavu jsem se moc těšila. Jednak proto, že se jednalo o poslední tuzemskou výstavu v tomto roce a navíc, protože jsem věděla, že sama vystavovat nebudu a vše si konečně v klidu užiju. Výstavu jsem tedy pojala jako nedělní Ing. Ivana Síbrtová - mezinároní rozhodčí výlet se štěňátky Irwinem a Jokime, která se budou vystavovat až v příštím roce. V Praze bylo po dešti a téměř na celém území byly hlášeny přeháňky. Značné ranní překvapení mě čekalo už asi 20 km za hlavním městem. Všude byla zasněžená tráva, o něco dál i stromy a auta přijíždějící z Benešova. Místy byla i pořádná mlha, a tak jsem váhala, nemám-li auto raději otočit nazpátek. Ale pak se vše začínalo zlepšovat. Příští účastník výstav - Cory z Haliparku. Foto: Jansovi Na cestě do Českých Budějovic mě ještě čekala pořádná objížďka přes vesnice a pole a na zpáteční cestě byly objížďky dokonce dvě. Na výstavišti lehce mžilo a byla pořádná zima. Venkovní teploměr ukazoval jeden stupeň nad nulou. Samozřejmě, že se posuzování naháčů odehrávalo v hale - pěkně v suchu na mramorové dlažbě. Bylo zde čisto, ale dost chladno. Těsně za sebou byly vytyčeny tři výstavní kruhy a číňánci a peruáni měli  prostřední. Myslím, že to pro mnohé pejsky byla smůla, neboť úplně ze všech stran byli lidé i psi. Uprostřed každého z oněch tří kruhů byl vhozen kus koberce, se srolovanými a zohýbanými rohy, každý v jiné barvě. Ten náš byl čtvercový, asi 2 x 2 metry velký, tudíž si nedovedu představit, jakou funkci měl vlastně plnit. U vedlejšího kruhu, kde se posuzovali boloňáčci, cotoni, havaňáčci, maltézáčci a pekinézové (tedy samí dlouhosrstí a většinou i bílí) praskla jako naschvál trubka u topení a voda se valila dovnitř ringu. Posuzování bylo na chvíli přerušeno a organizátoři vodu zastavili a vymetli ven. Pochopitelně, že se to nepodařilo uklidit dokonale, a tak, kdo uchoval suché nohy svých svěřenců při venčení v mokré trávě, nyní již neměl šanci. Bylo mi majitelů těch urousaných stvoření moc líto. Po této nehodě se položení našeho kruhu začalo jevit jako výhodné.

Oriental Jokes AphroditeVelmi mě překvapila neobvykle nízká účast u variety powderpuff - pouze 10, zato naháčků bylo přihlášeno rovných 30. Posuzovala paní ing. Ivana Síbrtová a jak jinak, jako vždy klidná, vyrovnaná a se stálým úsměvem ve tváři. Na rozhodování si nechávala dostatek času a svůj verdikt říkala nahlas. V kruhu chyběl stolek na posuzování psů, takže se vše odehrávalo na zemi, což zřejmě bylo, zvláště pro ty bázlivější, výhodou. Čekalo nás také překvapení, a to v podobě nahé fenky manželů Fritschových Oriental Jokes Aphrodite, kterou jsme již dlouho na našich výstavách neviděli, neboť se starala o štěňátka. Fenky v mezitřídě - Barbarela Kalis z Třeště a Beggy Hvězda z Podmok Právem dostala CAC, a tak splnila podmínky pro udělení titulu český šampion. Zvláště její nezvykle dlouhá vlající hříva byla prostě neodolatelná. Nahému Griffinovi Modrý květ by se CAC také moc hodil, ale skončil na druhém místě. Po ošklivém prázdninovém úrazu (psík byl sražen autem) má stále ještě problémy s rychlejším pohybem a bylo moc smutné, že se na místě našli i tací, kteří se tomu škodolibě smáli. U osrstěných psů se ve třídě šampionů utkal Arees s Doylem. Ač by se dalo teoreticky předpokládat vítězství Areese, Doyel se předvedl v tak mimořádné formě, v jaké jsem ho já osobně dosud neviděla. Jednak se zlepšil v srsti, ale jeho nádherný pohyb a vitalita, která z něj vyzařovala ho zcela oprávněně posunuly na místo vítěze.Temperamentní Henk Modrý květ měl také svůj den, a tak si kromě CACe ve své třídě odvezl i CACIBa. Besamella Avokaduh. U nahých fen v mezitřídě měla paní rozhodčí přetěžké rozhodování, a po té, co pořadí přece jen určila, raději ani nezadala titul. Tato neděle však byla obzvláště šťastná pro manžele Toupalovi, jejichž osrstěné fence Anabuco jsem moc přála získaného CaCe. Zabodovala zde však také jejich mladá fenka Besamella Avokaduh, která si kromě CAJCe odvezla i BOBa. Výstava byla opravdu podzimní, ale myslím, že se vydařila.

Nádhernou perličkou pak byla ještě cesta k výstavní kanceláři. Protože všude bylo obrovské množství neskutečně klouzavého bláta a k některým stánkům, které nebyly přímo na silnici, se později nedalo ani bezpečně dostat, postihl podobný problém i výstavní kancelář. Kdo zná travnatou plochu, kterou je před vstupem dovnitř potřeba projít, nepoznal by to tu. Před bahnem, které sahalo až po kotníky, se nás pořadatelé pokusili ochránit šikmo položeným dlouhým pruhem koberce (Třeba to byl ten, který chyběl u nás v hale. Pokud to bylo tak, bylo moudré ho na tu pohromu obětovat.) Byl to skvělý nápad, neboť jedině tak bylo možno cestu zdolat suchou nohou. Jdete-li však po koberci položeném na blátě, boří se vaše nohy naprosto normálně, ale koberec je chrání. Připadala jsem si velmi nejistě, jako na vratké palubě mořské loďky. Bylo to ale tak fascinující, že jsem si cestu schválně prošla ještě jednou tam a zpět

13.10.2002 - Ilona Dandanová

Posuzovala: Ing. Ivana Síbrtová (ČR)

Čínský chocholatý pes osrstěný

P-TM

Luky ze Zimníku

V1, CAJC

maj. Josef Trekoval

 

Chearle Modrý květ

VD 2

maj. Jitka Zavadilová

P-TO

Hooffy Modrý květ

V1, CAC

maj. Světlana Chlpíková

P-TS

Doyel Modrý květ

V1, CAC, res.CACIB

maj. Světlana Chlpíková

 

Arees Pupo-HaichiArees Pupo-Haichi

V2, res.CAC

maj. Gabriela Nosková

F-TD

Mylady Powder od Chlpíků

neúč.

maj. Světlana Chlpíková

F-TM

Cornelie Kalis z TřeštěCornelie Kalis z Třeště

V1, CAJC

maj. Božena Kusá

 

Cindy z Kamilova dvora

nepřítomna

maj. Jaroslava Páníková

F-TO

Anabuco Sarah-Valenzo

V1, CAC

maj. Kateřina Toupalová

Čínský chocholatý pes bez srsti

P-TD

Briliant z HaliparkuBriliant z Haliparku

VN 1

maj. Martin Bastl

P-TM

Dandy Pupo-HaichiDandy Pupo-Haichi

V1, CAJC

maj. L.Fritschová a J.Tomanová

 

Cassidy Gavany´s BohemiaCassidy Gavany´s Bohemia

V2

maj. Světlana Chlpíková

 

Cheon Modrý květ

V3

maj. Jitka Zavadilová

 

Albi Ga-He-Mi

V4

maj. Hana Machová

P-Mz

Briton True Pazzda

V1, CAC

maj. Veronika Frolíková

 

Bonzer´s Atomic Bobm

V2, res. CAC

maj. Ivana Cermanová

 

Asilwer Sarah-Valenzo

V3

maj. Zdeňka Škorvánková

P-TO

Henk Modrý květHenk Modrý květ

V1, CAC, CACIB

maj. Lenka Fritschová

 

Griffin Modrý květGriffin Modrý květ

V2, res.CAC

maj. Silvie Moringlová

 

Gremi Modrý květ

V3

maj. Slavomír Jansa

P-TS

Genetik Alexa Lachesis

V1, CAC

maj. Mgr.Alexa Šimovičová

F-TD

Vellar Pljus Anaja

VN 1

maj. Kateřina Toupalová

F-TM

Besamella Avokaduh

V1, CAJC, BOB

maj. Kateřina Toupalová

 

Meluzína Alexa Lachesis

V2

maj. Mgr.Alexa Šimovičová

 

Babetka od Sv. Linharta

V3

maj. Jaroslava Husáková

 

Chantal Modrý květ

VD 4

maj. Romana Mašková

 

Arry Čertova stěna

D

maj. R.Mašková a L.Feistingerová

 

Alett Čertova stěna

nepřítomna 

maj. Ing. Ivana Ptáčková

F-Mz

Jašterica Alexa Lachesis

V1-

maj. Renata Pištěková

 

Beggy Hvězda z PodmokBeggy Hvězda z Podmok

V2

maj. Yveta Skřivanová

 

Barbarela Kalis z Třeště

V3

maj. Božena Kusá

 

Betty Hvězda z Podmok

VD

maj. Irena Maťhová

F-TO

Oriental Jokes AphroditeOriental Jokes Aphrodite

V1, CAC, res. CACIB

maj. Lenka a Petr Fritschovi

 

Gerrya Modrý květGerrya Modrý květ

V2, res. CAC

maj. Gabriela Nosková

 

Frencis Modrý květ

V3

maj. Jiří Pospíšil

 

Ajka od Sv. Linharta

V4

 maj. Renata Pištěková

F-TS

Amanda Hvězda z Podmok

V1, CAC, CACIB

maj. Ing.Hana Čtyroká

 

Kikiana Kitiko od Zlaté Samanty

V2, res. CAC

maj. Magda Hudáková

Oriental Jokes Aphrodite splnila podmínky pro udělení Českého šampiona a stejně tak i Kikiana Kitiko od Zlaté Samanty, na kterou přešel potřebný CAC po Amandě, která už českou šampionkou je.

Výsledky dle katalogu pana Martina Bastla přepsala pí Dandanová.
Fotografie čínských naháčů z výstavy- p. Skřivan - Děkujeme.

Peruánský naháč malý

F-TM

Bochica Ollanta Pazzda

V1, CAJC, BOB

Nosková

F-TO Bonie Měsíční květina V1, CAC, CACIB Jankovská

F-TV

Ich. Corrazon Elimar

V1, Nejlepší veterán 

Nováková 

Peruánský naháč střední

P-TM

Ceron Měsíční květina

V1, CAJC, BOB.

Rieglová

P-TO

Benží Every 

V1, CAC

Chudobová

F-TM

Anika Sokolovská jednička

V1, CAJC

Šulcová

F-TO

Bellisa Měsíční květina

V1, CAC, CACIB

Balajková

Peruánský naháč velký

F-TO

Fantasie Sommerise 

V1, CAC, CACIB, BOB

Linhart-Pangrácová

Za výsledky PEN děkujeme pí Šulcové.

14.10.2002 - Brychtová